גבעתיים גב/431 ההסתדרות-המאבק

תב"ע: גב/431 ההסתדרות-המאבק, גבעתיים

סטטוס: בתכנון

מיקום: לאורך רחוב המאבק וההסתדרות, בין צירי התנועה הראשיים דרך יצחק רבין ואלוף שדה, ועד למתחם כורזין ממזרח.

מטרת התכנית הינה לייצר התחדשות עירונית תוך מתן דגש על שלביות הביצוע המורכבת.

ההצעה כוללת כ- 15 מגדלי מגורים בגבהים משתנים אשר יחליפו את בנייני הרכבת הישנים הקיימים במתחם כיום.

בתוך כך יתוכננו מבני ציבור וחינוך, מרכז תרבות, גני ילדים, מוקדי מסחר, כל זאת בשילוב שטחים ציבוריים ירוקים, גינות ומעברים,

אשר יקשרו את הפרויקט אל מתחם כורזין המתחדש, קניון גבעתיים, פארק שטח 9, גן רבקה ות"א מדרום.