גבעתיים סיטי
nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
רח' ערבי נחל, גבעתיים מיקום
איכלוס שלב
משהב ומבני אופיר יזם
בניין ראשון 96, סה"כ 528 כמות יח"ד
זכייה בתחרות.
פרויקט פינוי בינוי השני בארץ.
המשרד עשה את התב"ע ואת התכנון המפורט.
פרויקט Central Heights הינו פרק המקשר בין העירוניות ה"תל- אביבית" לבין העיר גבעתיים.
הפרויקט ממוקם במתחם הסיטי של גבעתיים בין הרחובות "ערבי נחל" ו"שפע טל".
התכנון המוצע כולל 4 מגדלי מגורים בני 19, 21, 24 ו-36 קומות,סה"כ 528 יח"ד.
שטח בניה כולל של כ- 128,000 מ"ר (עם אישור תב"ע גב/490).
חניונים תת-קרקעיים. הפיתוח כולל גנים, מגרשי משחקים לצד מעברים ציבוריים שיחברו בהמשך את הפרויקט למתחם הסיטי העתידי.
הערות