ח-370
nivo slider image
מגורים, שטחי ציבור ושצ"פ יעוד:
400 דונם שטח:
עיריית חולון יזם:
הסתיים שלב: