מד-1
nivo slider image nivo slider image nivo slider image
רח' הנחושת, רמת החייל, ת"א מיקום
הסתיים שלב בפרויקט
מד-1 וטלקום איטליה יזם
1,500 מ"ר שטח

עיצוב פנים של משרדי חברת תקשורת העוסקת בטכנולוגיות מתקדמות. הקונספט התכנוני גובש בהתאם לפרוגראמה ולמתארו המאורך והצר של החלל הנתון. דרישות חלוקת החלל הגדירו יצירת רצף טריטוריאלי מקסימאלי של משרדים אישיים עבור כחמישים בעלי תפקידים המאיישים את המשרד באופן קבוע, חדרי ישיבות צמודים ושטח לאזורי קבלה והמתנה. היות ומדובר במתאר שטח מאורך וצר העניק התכנון טיפול מוקפד לחזות המסדרונות ובאמצעות עיצוב יצירתי הפך אותם מחללים ארוכים שעלולים להיות מנוכרים, לחללים מלאי עניין.

הערות