המכון האקדמי טכנולוגי- HIT
nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
חולון מיקום
הסתיים שלב בפרויקט
עיריית חולון והמכון האקדמי טכנולוגי יזם
54.50 דונם שטח
במסגרת הבינוי האורבאני תכנון של שלושה בניינים בקמפוס. בניין מרגלית, בניין איילון (עיצוב א') ובניין עיצוב ב'. הערות