קאנטרי גלילות
nivo slider image nivo slider image
קאנטרי גלילות כתובת:
מגורים יעוד:
13.5 דונם, 216 יח"ד שטח:
בעלי הקרקע יזם:
בתכנון שלב: