קריית אונו תמ"מ 284
nivo slider image nivo slider image
מגורים יעוד:
כ-14דונם, 236 יח"ד שטח:
מ.מ.י יזם:
הסתיים שלב: